ASOCIACIÓN CULTURAL DE PRADA                                                       Concello do Bolo

 

Montserrat   Pérez Vega                           

 Praza Otero Pedraio,13

32315 O Barco de Valdeorras

Ourense

Tlfs: 988 32 09 56

         667 369 551

 

                                                                                             

 

Prada, febreiro 2008

 

 

 

 

Somos a Asociación Cultural de Prada do  Concello de A Veiga (Ourense), e poñémonos en contacto con vostede porque na nosa última Asemblea de socios unha das queixas que recibimos foi as malas condicións  nas que se atopa a estrada que comunica Prada con Celavente , aldea pertencente ao seu Concello .

 

É practicamente imposible  circular por devandita estrada con normalidade, está chea de fochancas sendo un gran perigo para os coches que circulan por ela.

 

Por elo solicitamos que trasladen as nosas queixas onde sexa pertinente para que se poida arranxar e haxa unha melloría nos medios de comunicación da zona (novo asfaltado).

 

 

 

Un cordial saúdo

 

 

 

 

A presidenta

 

 

Asdo: Montserrat Pérz Vega