PROGRAMA DE ACTIVIDADES E CONVOCATORIA ASEMBLEA

ASOCIACIÓN CULTURAL DE PRADA

AGOSTO 2009DÍA 7 DE AGOSTO 2009:
DÍA 8 DE AGOSTO 2009:


Este ano non hai misa xa que están arranxando o Santuario polo que teremos


Orde do día:
A xunta directiva

PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y CONVOCATORIA ASAMBLEA

ASOCIACIÓN CULTURAL DE PRADA

AGOSTO 2009DÍA 7 DE AGOSTO 2009:
DÍA 8 DE AGOSTO 2009:


Este año no hay misa ya que están arreglando el Santuario por lo que tendremos:


Orden del día:La junta directiva